O Fundacji

Jesteśmy łącznikiem między Akademią a Biznesem w czasach gdy programy edukacji wyższej nie zawsze nadążają za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Oferujemy programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Programy przeznaczone dla studentów i absolwentów związane są z obszarami:

Stypendyści Fundacji mają niepowtarzalną okazję uczyć się od najlepszych ekspertów oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w ponad 200 firmach partnerskich w czasie płatnych staży, które często owocują ofertą stałej pracy. Obecnie Fundacja zrzesza około 3 000 Alumnów, którzy wspierają się wzajemnie prywatnie i zawodowo. Specjalnie dla alumnów Fundacja organizuje wieczorne, kameralne spotkania z największymi postaciami polskiej gospodarki.

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oferujemy udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG), a zdolni maturzyści mogą ubiegać się o stypendium Indeks Start2Star na cały okres studiów.

Do misji Fundacji należy promowanie wysokich standardów etycznych oraz kultury organizacyjnej wśród przedsiębiorców. W związku z tym Fundacja co roku przyznaje Nagrodę Lesława A. Pagi skierowanej do ludzi biznesu, działaczy gospodarczych i społecznych oraz instytucji. Jest to honorowe wyróżnienie stanowiące upamiętnienie osoby i dzieł naszego Patrona.

Poza stałymi projektami, Fundacja organizuje konferencje, warsztaty i wykłady których prelegentami są wybitni specjaliści z polskiego i zagranicznego rynku.