Życiorys Lesława A. Pagi

Lesław A. Paga (24 września 1954 - 2 lipca 2003)

Urodził się w Bytomiu. Od najwcześniejszych lat był zaangażowany w działalność harcerską. Był instruktorem harcerskim, inicjatorem i charyzmatycznym liderem wielu przedsięwzięć i akcji ruchu harcerskiego. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał także tytuł doktora nauk ekonomicznych; w latach 1977-1984 był tam asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Ekonomii. Działacz Solidarności, delegat regionu środkowo-wschodniego na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", podczas którego pełnił rolę przewodniczącego obrad. Internowany od grudnia 1981 roku do maja 1982 roku. W latach 1984-1989 był adiunktem Sekcji Ekonomicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 1987-1988 stypendystą fundacji Fulbrighta na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim, a następnie Uniwersytecie Cornella. Był prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMCS.

W roku 1989 rozpoczął pracę jako doradca Ministra Finansów, a następnie został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-1994 był współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 1994 prezes zarządu Deloitte & Touche Polska oraz, w latach 1999-2002, prezes zarządu Deloitte & Touche Central Europe. Jeden z nielicznych polskich menedżerów, który objął regionalną funkcję zarządczą w międzynarodowej firmie.

Od 1995 roku Lesław A. Paga był przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak". Był również członkiem Kapituły Nagrody im. Andrzej Bączkowskiego, przyznawanej za dokonania na polu działalności publicznej na rzecz dialogu społecznego i reform w dziedzinie polityki społecznej.

W 1995 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2001 Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lesław A. Paga był specjalistą w dziedzinie makroekonomii, przekształceń własnościowych i rynku kapitałowego. Był współtwórcą Ustawy o obrocie papierami wartościowymi, Ustawy o obligacjach i innych aktów prawnych dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Specjalizował się również w problematyce zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji i strategii. Kierował projektami dotyczącymi strategicznej oceny firm, zarządzania poprzez wartość, relacji inwestorskich oraz dochodzeń w sprawach nadużyć gospodarczych.

Lesław A. Paga był postacią szanowaną przez ludzi biznesu i wszystkie opcje polityczne. Po 1989 roku bywał doradcą premierów. W obliczu afer korupcyjnych na świecie i w Polsce walczył o stosowanie zasad ładu korporacyjnego w firmach, o przejrzystość transakcji, przetargów i wszelkich działań w biznesie. Był twardym negocjatorem, przekonanym o swoich racjach.

Niezależnie od trudności patrzył na problem w sposób całościowy, starając się zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Był człowiekiem wszechstronnym. Miał ścisły umysł i wykształcenie, ale i rozległe zainteresowania humanistyczne. Pasjonował się muzyką klasyczną, lubił literaturę współczesną i teatr. Wielką przyjemność sprawiało mu reżyserowanie. Był człowiekiem niezwykle energicznym i kreatywnym. Jego entuzjazm i pozytywny stosunek do życia udzielał się innym.

Michael Barrington, Deloitte Central Europe:

"W osobie Lesława Pagi straciliśmy Szefa, ale przede wszystkim mentora, inspiratora, kolegę i przyjaciela," powiedział Michael Barrington, Partner Zarządzający Deloitte & Touche. W swojej karierze zawodowej przeszedł kilka etapów. Był naukowcem w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, gdzie wykładał na Wydziale Ekonomii. Potem zakładał i przewodniczył Komisji Papierów Wartościowych. Stał się jednym z twórców polskiego rynku kapitałowego. W końcu postanowił przejść do biznesu i w 1994 objął funkcję prezesa zarządu Deloitte & Touche, jednej z firm, wówczas jeszcze tzw. "Wielkiej Szóstki", świadczącej profesjonalne usługi doradcze. W roku 1999 został wybrany prezesem zarządu Deloitte & Touche Central Europe, jako jeden z nielicznych polskich menedżerów, który objął funkcję regionalną w międzynarodowej firmie. Od 1994 roku współtworzył pozycję Deloitte & Touche w Polsce. "Kiedy rozpoczął było nas 150 osób, dziś jest ponad 450. Był inicjatorem i współuczestnikiem kilku fuzji, które spowodowały znaczący rozwój firmy - zwiększenie liczby osób, wzbogacenie portfela klientów, rozszerzenie oferty. Popychał nas stale do nowych działań. Kiedy został prezesem Deloitte & Touche Central Europe, robił wiele aby wzmocnić pozycję polskiej praktyki w Europie Środkowej."

Leszek Balcerowicz:

"Lesław Paga należał do niezbyt licznej grupy ludzi, którzy wyprzedzali swój czas. A czas się wyprzedza wtedy, kiedy podejmuje się ważne zadania w czasach, gdy wydaje się, że szansa na ich realizację nie istnieje lub jest bardzo nikła. Sposób upamiętnienia Lesława Pagi jest najlepszy z możliwych, bo to jest działalność, która służy wzmacnianiu tego, czym sam Paga się zajmował i wzmacnianiu wartości, które mu były drogie."