Do kogo skierowany jest projekt Liderzy Ochrony Zdrowia?

►Liderzy Ochrony Zdrowia to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi – studentów i absolwentów uczelni wyższych do 28. roku życia (włącznie), którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia i farmacji.
► Celem projektu jest wpieranie młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą być ekspertami i managerami sektora ochrony zdrowia i farmacji.
Przykładowe kierunki studiów: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, zdrowie publiczne oraz pozostałe związane z branżą medyczną i farmaceutyczną z wyłączeniem kierunków lekarskich (chyba, że uczestnik podjął lub zamierza podjąć kształcenie w kierunkach związanych z zarządzaniem).

Ile kosztuje udział w projekcie?

► Udział jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Jaka jest struktura projektu? 

► Stypendyści uczestniczą:
- w szkoleniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w seidzibach Partnerów
- dwumiesięcznym stażu w firmie partnerskiej, realizowanym bezpośrednio po szkoleniu lub podczas wakacji w następnym roku.

Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia oraz staże?

► Szkolenia odbywają w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4) oraz w siedzibach Partnerów Projektu. Szkolenia odbędą się w październiku 2020 r. 
►Staże odbywać się będą w terminie i miejscu ustalonym z Partnerem.

Jak wygląda rekrutacja do projektu?

► W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie projektu, w zakładce formularz rekrutacyjny.
► Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z aplikacjami wybierze od 70-100 osób, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.
► W drugim etapie kandydaci rozwiązują test numeryczny oraz przystępują do rozmowy rekrutacyjnej przed Komisją rekrutacyjną.

Podziel się: