16 października 2019 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się pierwsze Forum Liderów Ochrony Zdrowia!

 

Tematem konferencji było Wykorzystanie danych w sektorze ochrony zdrowia.

Podczas wydarzenia omówione zostały wybrane obszary ochrony zdrowia, które mogą odnieść wymierną korzyść z gromadzenia, analizowania i wykorzystania szerokorozumianych danych w codziennej praktyce. Korzyści mogą przyjąć formę bezpośrednich oszczędności, lepszego dopasowania do potrzeb społecznych, lepszych wyników zdrowotnych oraz zadowolenia z funkcjonowania systemu zarówno po stronie pracowników, regulatorów jak i pacjentów.

 

RAPORT POKŁADY CYFROWEGO BOGACTWA W SŁUŻBIE PACJENTOM, CZYLI O WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU DANYCH W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA - do pobrania

Program Wydarzenia:

Przemowy Otwierające – g. 11:00

Ewa Paga – Prezes Zarządu Fundacja im. Lesława A. Pagi
Adam Niedzielski – p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa LUX MED. – Partner Strategiczny
Autorzy raportu – Aleksandra Staniak, Adrian Janus


Panel I - Finanse – g. 11:35
• Korzyści z pogłębionego wykorzystania narzędzi controllingu kosztów w podmiotach
• Benchmarking, czyli jak daleko jesteśmy od rozliczania w oparciu o jakość?
• Aktualizacja wycen świadczeń i przegląd koszyka świadczeń gwarantowanych


Panel II - Planowanie – g. 12:20
• Planowanie dostępu do świadczeń w oparciu o realne, lokalne potrzeby zdrowotne
• Rejestry jako narzędzie wspierające implementację umów podziału ryzyka opartych o efekty
zdrowotne
• Mariaż publicznych i prywatnych danych w szacowaniu i adresowaniu potrzeb społecznych w
zakresie świadczeń zdrowotnych
• Profilaktyka zdrowotna w Polsce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?


Lunch – g. 13:00-14:00


Panel III - Medycyna – g. 14:00
• Co dalej z informatyzacją ochrony zdrowia w Polsce?
• Nielekowe technologie medyczne (wyroby medyczne, aplikacje m-health i diagnostyka) w
służbie pacjentowi
• Electronic Medical Records jako szansa dla poprawy monitorowania terapii


Panel IV – Pokłady cyfrowego bogactwa w służbie polskiemu pacjentowi - g. 14:45
• Główne wyzwania dla optymalnego wykorzystania danych w Polskim systemie ochrony
zdrowia
• Kierunki rozwoju
• Rekomendacje i wnioski

 

 

 

Podziel się: