Stypendium im. Lesława A. Pagi to program grantowy, którego celem jest wspieranie nowatorskich i opartych na wiedzy projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju, a także nieformalne grupy studentów.
Długofalowym celem Stypendium, oprócz pomocy w realizacji wartościowych inicjatyw studenckich, jest zwiększenie kapitału społecznego Polski oraz przyczynianie się do utrwalana modelu państwa opartego na zdolności do współpracy. Zespoły nie tylko realizują własne nowatorskie i ambitne projekty edukacyjne, ale zdobywają także umiejętności związane z pracą w grupie i zyskują doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Pula grantów rozdzielanych przez Kapitułę w danej edycji wynosi 50 tys. zł

 

PAMIĘTAJCIE O ZAŁĄCZANIU DO WNIOSKU KOSZTORYSU PROJEKTU. Tutaj znajdziecie formularz do uzupełnienia.

Ogólna informacja o projektach zrealizowanych w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi:

Edycja 2014/15: Samoocena zespołów i pomysły dobrych praktyk

 

Podziel się: